OKOLJE

Skrb za okolje in zdravje sta v središču vsakodnevnega poslovanja družbe Calcit že od samega začetka delovanja. Naša dejavnost temelji na izkopavanju naravnega kalcijevega karbonata. Vplivom na okolje se ni mogoče izogniti, zato pa z okoljem ravnamo z največjo mero spoštovanja.

V skladu z okoljsko vizijo, ki jo zasledujemo pri opravljanju dejavnosti, smo vzpostavili in certificirali sistem ravnanja z okoljem in pridobili certifikat ISO 14001. Dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje, standardov ter notranjih predpisov in navodil nam omogoča, da že od prvega dne delujemo v urbanem okolju in zasledujemo politiko dobrega soseda.

ŠPORT

S sponzorstvi že vrsto let podpiramo lokalni šport, prispevamo k njegovemu razvoju ter zvesto navijamo za naše športnike. Calcitova športna družina šteje prek tisoč športnikov, ki gojijo odbojko, kolesarstvo, košarko, plavanje, vaterpolo, kegljanje, deskanje na snegu in rekreativne športne panoge.

UMETNOST

Kultura in umetnost ustvarjata našo družbo, spodbujata inovativnost, kreativnost, krepita družbene vrednote. Povezanost z umetniki vidimo kot ustvarjalno partnerstvo, ki nas vsakodnevno navdihuje k odprtemu in inovativnemu delovanju.

Calcit svojo podporo umetnikom našega časa že več kot dve desetletji izraža z izdajo koledarja, ki je svojevrstna zbirka sodobnih umetniških del. V preteklosti smo tako imeli čast sodelovati z velikimi imeni kot so Andrej Jemec, Gabrijel Stupica, Dušan Lipovec, Dušan Perko, Vladimir Makuc, Jože Ciuha, Rihard Jakopič, Zoran Mušič, Matija Jama in številnimi drugimi.