Kar 30 % naših zaposlenih je vpletenih v razvoj novih kalcijevo-karbonatnih produktov in učinkovitih proizvodnih procesov. Visoko izobražen kader iz področij kemije, mikrobiologije, strojništva in rudarstva poseduje znanje in izkušnje, ki so potrebni za izrabo celotnega potenciala kalcijevega karbonata.

Temelj razvoja in raziskav v podjetju je sodoben razvojni in analizni laboratorij. Razvojni laboratorij je dobro opremljen za razvoj inovativnih produktov, medtem ko je sodobna analitska oprema temelj hitrih in zanesljivih izvedb analiz. Analizne aktivnosti in kontrolo kakovosti v procesu vhodne kontrole, proizvodnje in končnih produktov izvajamo po standardu ISO9001:2015.

Tesni stiki z vodilnimi inštituti in univerzami doma in v tujini dopolnjujejo naše znanje ter nam omogočajo dostop do kompleksne analizne opreme.

Certifikati kakovosti