Proizvodi

Calcitov proizvodni program obsega razgibano paleto granulatov, polnil in pigmentov, ki se uporabljajo v proizvodnji papirja, barv, zidnih premazov in fasad, stekla, plastičnih izdelkov,  gume, talnih oblog, tesnil, umetnega usnja, prehrane, krmil, zdravil, pa tudi za nevtralizacijo kislin, dimnih plinov in zemljišč.

Gradbeni agregati se uporabljajo pri pripravi betona in asfalta ter kot nasipni in tamponski material za ustroje cest, nasipe, izravnave terena in utrjevanje tal na različnih gradbiščih.

COVERPLEX

CoverPlex je skupina specialnih premaznih pigmentov, namenjenih proizvodnji vseh vrst papirjev in kartonov. Ozka porazdelitev delcev omogoča zmanjševanje uporabe kaolina, kar izboljšuje reološke lastnosti premazne mešanice in znižuje proizvodne stroške.

Želim CoverPlex katalog

HYDROPLEX

Skupina proizvodov HydroPlex se uporablja kot polnilo, predpremaz in premaz v vseh vrstah grafičnih papirjev in kartonov ter kot polnilo v vseh vrstah proizvodnih barv. Izjemna belina, kemijska čistost, konstantna viskoznost in ustrezna porazdelitev delcev izboljšujejo površinske lastnosti in potiskljivost papirjev.

Želim HydroPlex katalog

CALPLEX

Proizvodi CalPlex se uporabljajo kot polnilo, predpremaz in premaz v vseh vrstah grafičnih papirjev in kartonov. Nepogrešljivi so kot polnilo v vseh vrstah barv, lakov, ometov, fasad in izravnalnih in umetnih mas, uporabljajo se tudi za prehrambne dodatke in farmacevtske proizvode. Ustrezna porazdelitev delcev, visoka belina in kemijska čistost omogočajo visoko pokrivnost in dobre mehanske lastnosti končnih proizvodov.

Želim CalPlex katalog

POLYPLEX

Polnila iz skupine proizvodov PolyPlex se uporabljajo v proizvodnji umetnih mas in tiskarskih barv. Zaradi površinske obdelave so delci proizvodov PolyPlex hidrofobni. Ustrezna porazdelitev delcev, izjemna belina ter dodatek posebnih aditivov omogočajo optimalno vezavo delcev PolyPlex z delci umetnih mas, s tem pa vplivajo na izboljšanje površinskih lastnosti končnih produktov.

Želim PolyPlex katalog

TERAZZO

Granulati Terazzo so namenjeni proizvodnji ometov, stekla in krmil za živali. Belina, ustrezna porazdelitev in oblika delcev, nizka vsebnost železa in kemijska čistost so prednosti, ki jim prinašajo široko uporabnost. Velik nabor velikosti – razporejeni so v razrede po 0,5 mm – omogoča nadaljnjemu uporabniku izbiro optimalnega proizvoda za končno aplikacijo.

ŽelimTerazzo katalog

PESKI

Ustrezna razporeditev delcev in trdnost sta lastnosti, ki izpolnjujeta standarde uporabnosti pri proizvodnji betona in asfalta. Nasipni in tamponski materiali se uporabljajo za ustroje cest, zasipe, izravnave terena in utrjevanje tal na vseh vrstah gradbišč.