17.12.2020

Calcit Zeeland prejel certifikata ISO 9001: 2015 in ISO 14001: 2015

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je podjetju Calcit Zeeland podelila certifikata ISO 9001:2015 in 14001:2015. Pridobitev certifikatov potrjuje, da je Calcit razvil in implementiral celovit sistem vodenja kakovosti ter ob najboljši razpoložljivi tehnologiji na trgu vpeljal učinkovite in okolju prijazne procese.

CERTFIKAT 9001:2015 JE MERILO NAŠEGA RAVNANJA S KUPCI
Nenehno izboljševanje učinkovitosti procesov in delovanja sistema, ki je vpet v vsakodnevno dejavnost slehernega zaposlenega in celotne Skupine Calcit, potrjuje tudi nedavno pridobljeni certifikat ISO 9001:2015. Po temeljiti zunanji reviziji je Calcit Zeeland prejel certifikat, ki odraža, da v ospredje postavljamo zadovoljstvo svojih strank in partnerjev. Razumevanje strank, njihovih potreb in pričakovanj ni le osrednja tema omenjenega certifikata, temveč prednostna naloga uspešnih organizacij kot je Calcit.

KOT ODGOVOREN SOSED SI NENEHNO PRIZADEVAMO ZA VAROVANJE OKOLJA
Calcit Zeeland izpolnjuje visoke standarde energetske učinkovitosti in varstva okolja, z minimalnim ogljičnim odtisom, kar smo dosegli z vpeljavo najsodobnejše tehnologije in ozaveščanjem zaposlenih. Pridobitev certifikata ISO 14001:2015 je rezultat naše zavezanosti k zagotavljanju do okolja prijaznih produktov in storitev ter ozaveščanju o varnosti in zdravju pri delu. Želja po dodatnem zaupanju kupcev je le še spodbudila uvedbo sistema vodenja kakovosti in varovanja okolja v skladu s standardom ISO 14001.

S prejetjem certifikatov ISO 9001: 2015 in ISO 14001: 2015 znova potrjujemo enotni Calcitov standard, ki na vseh treh proizvodnih lokacijah izpolnjuje najvišja merila kakovosti, učinkovitosti in varstva okolja.