04.11.2020

24. Dan slovenskega papirništva in 47. Mednarodni letni simpozij DITP: Naša stran papirja

Papirna in papirno predelovalna dejavnost je ena tistih, ki se je v času gospodarske recesije izkazala za eno ključnih, ter je s svojimi načrti, mislimi in tudi že akcijami, močno zazrta v prihodnost. Zato je prav, da se srečamo tudi letos, čeprav spletno.

Letošnji dogodek bo potekal pod naslovom »Naša stran papirja« in bo odstrnil delček znanosti proizvodnje papirja in izdelkov iz njega. Novi okoljski cilji in drugi izzivi, med ostalimi tudi epidemiološki, odpirajo nadaljnje raziskave in razvoj v smeri krožnega gospodarjenja, preudarne rabe virov in energentov ter nove načine rabe produktov.

Na področju papirne industrije se nenehno pojavljajo zahteve po izboljšanju obstoječih produktov, čedalje večja pa je tudi težnja po novih. Industrija se preusmerja k okolju prijaznejšim proizvodom in tehnologiji. V tem zavedanju na Calcitu nenehno iščemo ter razvijamo nove, naprednejše, učinkovitejše rešitve in produkte, ki končnim kupcem omogočajo proizvodnjo visokokakovostnih proizvodov, ob tem pa sledijo ekološkim smernicam in ekonomičnosti proizvodnje.

Na 47. Mednarodnem letnem simpoziju DITP prisluhnite Calcitovi raziskovalki Jani Prah, ki bo predstavila vpliv porazdelitve velikosti delcev CaCO3 v premaznih mešanicah na končne lastnosti papirja. Predstavitev si lahko ogledate prvi dan simpozija ob 15.45. Še pred tem bodo naši najaktivnejši predstavniki s področja papirništva z vami klepetali v spletni klepetalnici, na povezavi bodo dosegljivi med 14.00 in 14.50. Več informacij o dogodku tukaj.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!